Copyright

- Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van fitvanilla.nl. 
- Sommige verwijzingen op de website van fitvanilla.nl, voeren naar informatiebronnen die door derden worden beheert en onderhouden. 
- Fitvanilla.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de websites en servers van derden.


Gebruik van divers materiaal van fitvanilla.nl
- Fitvanilla.nl verleent jou, tenzij anders aangegeven, een niet-overdraagbaar, niet-exclusief, gelimiteerd recht op toegang, gebruik en weergave van de website van fitvanilla.nl en het informatiemateriaal dat hierop wordt vertoond, voor jouw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat je volledig voldoet aan de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
- Fitvanilla.nl biedt informatie, recepten, foto’s en/of afbeeldingen, tekst, berichten, commentaar, feedback, ideeën, video’s, grafische voorstellingen, artikelen en andere materialen (tezamen: inhoud). Je erkent dat deze beschermd worden door auteursrechten en intellectueel eigendom zijn van fitvanilla.nl en dat deze rechten geldig zijn.
- De gehele inhoud zoals beschreven is beschermd door toepasselijk auteursrecht, inclusief Nederlands en Europees auteursrecht. Fitvanilla.nl is rechthebbende op de auteursrechten, inclusief de selectie en vermeerdering van de inhoud.
- Het is niet toegestaan om iets uit de inhoud, noch gedeeltelijk noch in zijn geheel, te bewerken of kopiëren, openbaar maken, te distribueren, verkopen of op welke wijze dan ook te exploiteren.
- Indien je van de website van fitvanilla.nl informatie, recepten, foto’s, tekst, berichten, commentaar, feedback, ideeën, video’s, grafische voorstellingen of artikelen download op jouw computer, verkrijg je geen eigendomsrechten op deze inhoud. Bewerking van deze inhoud of gebruik van de inhoud voor ieder ander doel, en het gebruik maken van de inhoud in druk of op iedere andere website of computer die is aangesloten op een netwerk, is strikt verboden, tenzij je onze voorafgaande schriftelijke toestemming hebt verkregen. 
- Het is niet toegestaan te linken naar een deel van de website van fitvanilla.nl of deze te framen (de website of een deel daarvan te linken naar andere websites), zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Naar boven